Föreningen L. Laurin

Föreningen L. Laurin Föreningen L Laurin i Lysekil bildades 1993 och har över 1200 medlemmar. Enligt föreningens stadgar är syftet: Att väcka och bevara intresset för Skandiaverkens tillverkning av bl.a. tändkulemotorer och spegla företagets betydelse för Lysekil som industrisamhälle. Föreningen

Veteransbåtsföreningen

Veteransbåtsföreningen Veteranbåtsföreningen är en ideell rikstäckande förening med uppgift att dokumentera fritidsbåtens historia och att medverka till att veteranbåtskulturen hålls levande enligt devisen ”Värna – Vårda – Visa” Föreningen har över 2500 medlemmar spridda över hela Sverige. Kansliet ligger i