Föreningen Bogserbåten Herkules

Föreningen Bogserbåten Herkules, som är en ideell förening, skall åt eftervärlden bevara motorbogserbåten Herkules som ett levande skeppstekniskt och kulturhistoriskt minne från en svunnen sjöfartsepok.

Läs mer på deras hemsida:

www.msherkules.se

Föreningen Bogserbåten Herkules