Träbåtsträff i Skärhamn 2021 inställd

Vi Västkustens träbåtsförening  har tillsammans med Södra Bohusläns Turism, Skärhamns företagarförening och Tjörns Kommun fattat det trista beslutet att ställa in Träbåtsträffen 2021 som skulle hållits helgen 9-11 Juli i Skärhamn.

Träbåtarna har en stor dragningskraft på allmänheten, dagens regelverk tillåter tyvärr inte ett stort arrangemang likt detta och vi kunde inte vänta med att fatta ett annat beslut. 

Vi har startat upp ett arbete i syfte att om möjligt finna en ny plats för en träff i år, utan publik eller några som helst kringarrangemang utan endast båtar med besättning som råkat fördröja bredvid varandra. Vi återkommer snarast med besked i denna frågan. 


Stora Boken om Träbåtsrenovering

Vår vänförening Veteranbåtsförening delar samma intresse som oss för Träbåtar, nu har de gjort ett storartat arbete genom att säkerställa nytryckning av Thomas Larssons bok ”STORA BOKEN OM TRÄBÅTSRENOVERING”, ett måste för den intresserade, beställ ditt exemplar på www.veteranbåten.se  

Mer info


Akterspegeln – Nytt nummer

Akterspegel finns nu att läsa här på sidan, för er som inte fått den på posten redan.

Akterspegeln nummer 26

Tidigare upplagor av Akterspegeln


Definitioner för båtar till tävlingar vid träffar och festivaler

Träbåtar, traditionsbåtar och andra nostalgibåtar

I föreningens stadgar sägs bl-a.:
Föreningen skall verka för att den ursprungliga fritidsbåten tillvaratas.
Föreningen skall verka för att det anordnas utställningar, utbildningar kring traditionellt båtbyggeri och marin nostalgi.

Vid festivaler, träffar och mässor har vi kunnat se att det finns båtar som uppväcker nostalgiska känslor pga sin ålder, snarare än sina direkta arv ifrån träbåtskulturen. Vi har därför beslutat att bryta ur denna grupp från gruppen ”traditionsbåt”, där båtarna anknyter nära till sina föregångare i trä, och skapa en egen grupp för ”annan nostalgibåt”. Genom att skapa denna nya kategori vill vi också uppmuntra och belöna att t ex äldre plastbåtar bevaras och används istället för att skrotas.

Vi passar också på att förtydliga definitionerna av alla klasser av våra nostalgiska flytetyg.

Träbåtar

Båtar byggda med skrov i trä, antingen med traditionella metoder (klink och kravell) eller sentida, tex kallbakade, ribbkravell, plywood. En träbåt kan vara byggd i vilken stil som helst. Ålder saknar betydelse.

Vi har två klasser av träbåtar, motor- och segelbåtar.

Traditionsbåtar

Båtar vars linjer och stil anknyter till den som rådde när båtar huvudsakligen byggdes i trä. Hit hör exempelvis båtar med plastskrov och traditionell överbyggnad i trä men även andra båtar som på ett tydligt sätt anknyter till träbåtseran. Ålder och material saknar alltså betydelse. 

Andra nostalgibåtar

Båtar som är byggda före 1990 och inte hör hemma i någon av de ovanstående grupperna men ändå kan förväntas uppväcka nostalgiska känslor hos åskådarna.

Priser mm vid festivalen

En båt anmäls till festivalen som tillhörande en av ovanstående klasser. En träbåt är alltid en träbåt och kan inte tillhöra någon annan klass. Om en båt inte har skrov i trä men uppfyller kriterierna för ”traditionsbåt” ska den klassas som sådan. Övriga båtar äldre än 30 år deltar som ”annan nostalgibåt”.

Alla anmälda och deltagande båtar ingår i juryns bedömning liksom i omröstningen om publikens val. Endast båtar i sjön bedöms.

Vi utser ”Årets båt” och utdelar då minst 1 och högst 3 priser (antal utmärkelser avgörs av juryn) i  vardera av ovanstående klasser, alltså träsegelbåt, trämotorbåt, traditionsbåt och annan nostalgibåt. Juryn ska då belöna den ”bästa” båten i varje klass enligt kriterierna:

– Utseende (dvs. designen: vacker, formskön, tidlös, originell etc.)

– Konstruktion (dvs. hantverket, hur välbyggd båten är)

– Underhåll (dvs. hur välvårdad båten är)

Juryns val (tidigare Hedersomnämnande) kan förutom själva båten belöna andra faktorer, exempelvis en spännande och ovanlig tillkomsthistoria, ett viktigt bevarandearbete, träget deltagande i festivalen osv.

Publikens val utdelas efter omröstning 1-3.

En båt som vunnit ett pris utdelat av juryn kan inte vinna ett pris utdelat av juryn under den följande festivalen.


The Ohlson Project

Västkustens Träbåtsförening stödjer The Ohlson Project genom att ansöka och stödja etapp 3.
 
Syftet för projektet är att:
Att bevara, vårda, sprida kunskap och inspiration om vårt svenska maritima arv
genom att synliggöra båtkonstruktörerna Einar och Carl-Eric Ohlsons design, varvens båtbyggar-
kompetens samt belysa båtarnas internationella framgångar. Målet är att göra en dokumentärfilm
som produceras i etapper. 
 
Se resultatet av Etapp 3 i denna fina film om träbåtsbygge när det är som finast
 

Mer information om TOP på http://ohlsonyachts.com/


Varför måste vi köra så fort på sjön?

Ni lästa alla artikeln i Akterspegeln nummer 25 med rubriken ”Varför måste vi köra så fort på sjön? Skriven av Jessica Andersson och Axel Wenblad ”.

Vi kan nu meddela en framgång, Myndigheten har lyssnat, Nu är Hjärterö ränna fartbegränsad – ett litet steg för miljön och trivseln på sjön.


Träbåtsträff i Skärhamn 2021

Västkustens Träbåtsförening planerar ihop med Skärhamns Företagarförening, Tjörn kommun och Södra Bohusläns Turism att arrangera en Träbåtshelg med Träbåtsträff helgen den 9-11 Juli nästa år. Vår ambition är att det ska bli ett säkert arrangemang på alla sätt, inte minst med tanke på den pandemi som vi alla levt i och lever ihop med.

Det blir ett arrangemang utan knallar, foodtrucks och annat som tillhör de festivaler vi tidigare har arrangerat. För oss träbåtsägare blir det en träff vid bryggorna, säkert och distanserat umgänge med besökare på bryggor och båtar emellan.

Om vi kan lösa det på ett bra sätt blir det kanske både räkfrossa och Fisksoppa under helgen.

Vi har lämnat in en sponsoransökan till Tjörns kommun, om vi får ett bifall på denna ansökan kommer vi att återkomma i ärendet med mer information i en nära framtid.

För er som ännu inte vet det har Svenska Mässan beslutat att ställa in nästa års Båtmässa i Göteborg.

Vi gör allt vi kan för att i samklang med samhällelig utveckling göra mer av 2021 än vad som kunde ske 2020.

Styrelsen December 2020


Ohlson brothers – The story of the naval architects – how it began

Västkustens Träbåtsförening har tillsammans med Burre Hellmans stiftelse stöttat Christina Stenberg i framtagning av den 3.e videon om the Ohlson brothers, denna video handlar om Einar och Carl-Eric Ohlsons tidiga debut inom båtdesign.


Träbåtsträff i Uddevalla

Under sista helgen i Augusti samlades 16 träbåtar inne i Uddevallas gästhamn, detta var andra gången i rad och vi hoppas det kan bli ett återkommande arrangemang som ligger i den senare delen av säsongen.

Det hela började på fredag då vi kom i små eskadrars från söder och väster, vi var en grupp om åtta båtar som möttes under Uddevallabron och sen gick vi på led in i Bäveån för förtöjning.

Väl framme började den aktivitets och arrangemang fria träffen, vi gjorde alltså inget annat än an prata båtar, strunt och annat. Och givetvis svara på frågor från Uddevallaborna vilka mycket pandemi mässigt promenerade längs bryggan väl distanserade.

Fredagen innehöll skurar, Lördagen var bättre men ngt grå, Söndagen var mycket fin med sol, värme och ingen vind, båtarna gick hemåt på en stilla och blank Byfjord.


Träbåtsfestivalen 2020

Ett medlande från Ordförande

I helgen som varit skulle vi ha haft en Träbåtsfestival i Skärhamn. Av kända skäl gick tyvärr inte detta, men vi gav oss inte, vi ordnade en obemannad  träbåtsutställning i stället.

5 träbåtar stod på land inne i viken, en CG Pettersson från Ringön, en J10 från Söbben, 2 segelekor och en optimistjolle. Alla i trä. I flera skyltfönster stod våra modellbyggares modeller i all sin glans.

En av segelekorna var vår lotteka, hämtad på Lilla Kålvik bara några dagar före. Henne skall vi denna gång ge till en vinnare med segel, dragning blir först 2022 på Båtmässan, en pandemi påverkar även lotterier.

Vi kunde inte annonsera att vi skulle vara på plats i Skärhamn, det blir liksom en inbjudan till massorna och det får man ju inte i en pandemi. Vi dök bara upp, många blev glada för det lilla, det värmer.

Tack till Tjörns Kommun och Tjörns Sparbank som stöttade oss finansiellt, tack till Södra Bohusläns Turism och Skärhamns Företagare förening för ett gott samarbete.

Hur ser då resten av Träbåts sommaren ut? Ja, det är inte som vanligt i alla fall. Vi skall vara med på Öppet Varv, detta blir helt obemannat med Modellbåtar och lottekan. Sedan är det bara ett evenemang kvar som det verkar, Vi ordnar ihop med Uddevalla Kommun en träbåtsträff i Uddevalla sista helgen I augusti, detta är en träff utan arrangemang på bryggor som försäljning och annat. Vi bara träffas och umgås på ett  distanserat sätt träbåtar emellan, Vi har plats för 50 båtar, notera 28-30 Augusti i kalendern, inbjudan kommer inom kort

Anders Lidqvist, Ordförande

Bilder från Skärhamn


Lotteka

The Ohlson brothers

Med fortsatt stöd av Västkustens Träbåtsförening och med delfinansiering från Burre Hellmans Familjestiftelse har TOP, The Ohlson Project, producerat video # 2, The Ohlson brothers Olympic era som beskriver båtkonstruktörerna Einar och Carl-Eric Ohlsons design framgångar i Int. 5.5m klassen. Projektteamet har fortsatt arbetet med att successivt bygga ut hemsidan och kompletterar databasen som innehåller mer än 1.600 ritningar.

Mer information om TOP på http://ohlsonyachts.com/