Samtliga vinnare årets båt 2019:

Som bevis på gott bevarande av träbåtskultur och gott och fint underhåll av båt.

Bedömningskriterier

Årets Trämotorbåt:

1. Svanen

2. My af Hälsö

3. Inga

Årets Träsegelbåt:

1. Minetta

2. Irene

3. Namnlös

Årets Traditionsbåt:

1. Arwen

2. Anne-Marie af Råå

3. Jennipher

Juryns val:

Sjörået

Be-Bop-A-Lula II

Betty Ann

Publikens Val:

1. Bea

2. Christie

3. Jennipher