Alla behöver vänner, så även vi på Västkustens Träbåtsförening. Nedan är de föreningar som vi jobbar ihop med och känner extra för:

Veteransbåtsföreningen

Veteranbåtsföreningen är en ideell rikstäckande förening med uppgift att dokumentera fritidsbåtens historia och att medverka till att veteranbåtskulturen hålls levande enligt devisen ”Värna – Vårda – Visa”

Föreningen har över 2500 medlemmar spridda över hela Sverige. Kansliet ligger i klassisk marin miljö på Skeppsholmen i Stockholm.

Läs mer på deras hemsida:

www.veteranbåten.se

Svenska Fyrsällskapet

Svenska Fyrsällskapet är en ideell förening som bildades 5 oktober 1996. Föreningen har fler än 4000 medlemmar utspridda över hela världen och växer ständigt.

Målsättningen är bland annat att främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken samt till dessa relaterade ämnen och dessutom att verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken.

Läs mer på deras hemsida:

www.fyr.org

Föreningen L. Laurin

Föreningen L Laurin i Lysekil bildades 1993 och har över 1200 medlemmar. Enligt föreningens stadgar är syftet:

Att väcka och bevara intresset för Skandiaverkens tillverkning av bl.a. tändkulemotorer och spegla företagets betydelse för Lysekil som industrisamhälle. Föreningen vill också bevara och bruka veteranbogserfartyget HARRY som är både K-märkt och klassat som traditionsfartyg. Vi vill bygga upp ett levande museum där man kan se och höra motorer i drift och där tändkulemotorns utveckling dokumenteras liksom dess betydelse för handel, sjöfart och fiske.

Läs mer på deras hemsida:

www.llaurin.se

Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv

Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv bildades 2005 med syfte att bevara den unika varvsmiljön och de båtbyggartraditioner den representerar.

Under de 12 år som gått sedan dess har varvet varit öppet för besök under Öppna Varvsdagarna då vi visar varvsmiljön, typiskt träbåtsbyggeri, historik och mycket mer. Vi ordnar även guidade besök för grupper. Föreningen har deltagit i arrangemang som utställningar på Bohusläns Museum och Västerhavsveckan etc.

Läs mer på deras hemsida:

www.gostasvarv.se  

Frederikshavn Træskibslaug

Våra danska vänner:

Frederikshavn Træskibslaug blev dannet den 10. februar 2009.
Vi er pt. ikke mange medlemmer, men vi håber at antallet vil vokse efterhånden som vores lille laug bliver kendt rundt omkring i kommune og opland.

Läs mer på deras hemsida:

www.skibslaug.dk

Föreningen Bogserbåten Herkules

Föreningen Bogserbåten Herkules, som är en ideell förening, skall åt eftervärlden bevara motorbogserbåten Herkules som ett levande skeppstekniskt och kulturhistoriskt minne från en svunnen sjöfartsepok.

Läs mer på deras hemsida:

www.msherkules.se