Västkustens Träbåtsförenings Kurser i Helmodellbygge

Grundkurs

Du bygger din egen Bohusjulle (skala 1:15) under ledning av våra instruktörer. Material till båten förser vi dig med. Själv tar du med dig en bra kniv (stabil brytbladskniv eller en slöjdkniv). En stållinjal kan också vara bra att ha. I kurslokalen finns tillgång till bandsåg och bandslip. I kursavgiften ingår också ett års medlemskap i Västkustens Träbåtsförening.

Kursstart:                          September 2024
Plats:                                 Häggvalsskolan, Tjörn       
Tid:                                    Lördagar kl. 10.00 – 14.00
Omfattning:                       20 lördagar (80 timmar)
Kursavgift:                         5 000 kr

Fortsättningskurser

Du har tidigare deltagit i vår grundkurs. Nu bygger du den båt du själv har valt och du svarar själv för anskaffning av ritningar och material. Vi hjälper till vid behov med bådadera.
Vi tillhandahåller lokal och maskiner i form av bandsåg, bandslip m.m.
Två erfarna kursledare kommer att finnas på plats.

Kursstart:                           September 2024
Plats:                                 Häggvalsskolan, Tjörn       
Tid:                                    Lördagar kl. 10.00 – 14.00
Omfattning:                       20 lördagar (80 timmar)
Kursavgift:                         2 500 kr

Kontaktperson:               

                                            Torgny Allvin

                                            Tfn: 0722-116090

                                            Mejl: torgny.allvin@telia.com


Bilder

Grundkurs

Grundkurs: Helmodell

Ene pinning Julle:

Förberedelse Spantning:

Arbetsdag:

Eka:

Bekymrade Deltagare:

Exempel på ”kurs” jullar:

Färdig Julle:

Fortsättningskurs:

Byggmöte fortsättningskurs:

Ritningsläsning:

Arbetsdag:

A22 under byggnation, alla detaljer som orginalbåt:

Närstudie färdig A22:

Elektroluxbåt under bygnnad:

Utombordare till Electroluxbåt:

Julle under byggnad:

Ljungströmmare:

Detaljstudier av färdiga modeller:

Detaljer Asta:

Detaljer av Julle byggen: