Svenska Mässan 2-10 februari

Båtmässan 2013

Vi fyllde V-hallen med träbåtar, tändkuledunk och marin nostalgi!

I år deltog en havskappseglare IOR40 Ron Holland som renoverades, även under mässan. Vid bryggdäcket låg en ny Andunge och en Segeleka, en glänsande Storö 34, en gammal Skötbåt liksom en Snipa, en norsk Knarr och en modifierad Colin Archer. Här fanns en drygt 80 år gammal Stjärnbåt och fjolårets veteranbåtsvinnare.

Modellbåtbyggarna fanns på plats och MSF visade hur man söker båtritningar på nätet.

På scenen talades mycket om båtar och båthistorier.

Allt detta och mer därtill arrangerade vi i samarbete med Svenska Mässan,
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Föreningen Laurin, Fyrsällskapet,
Tjörns kommun och Företagarna i Skärhamn m fl.

Foto Torbjörn Andréason, Svante Berner, Mats och Cia Hylander