Västkustens Träbåtsförening VTF

Kort historik

Sedan 1994 har vi nästan varje sommar anordnat en träbåtsfestival på västkusten – till glädje för träbåtsägare, västkustbor och turister. men engagemangen blev med tiden fler och 2002 bildades Västkustens Träbåtsförening. Det är en ideell förening som vänder sig till alla som värnar om fritidsbåtar byggda av trä – eller annat material, men då byggda i traditionell anda och formspråk. Idag har vi drygt 400 medlemmar, huvudsakligen på västkusten.

Västkustens Träbåtsförening verkar för:

 • att träbåtsbyggartraditionerna på västkusten bevaras
 • att kunskaperna om den ursprungliga fritidsbåten tillvaratas
 • att anordna utställningar, föredrag och utbildningar kring traditionellt träbåtsbyggeri och marin nostalgi
 • att anordna en årlig festival för allmänheten och medlemmarna

Föreningen erbjuder medlemmarna

 • Kurser och utbildningar
 • Föredrag om t ex reparationer och underhåll
 • Rådfrågning av expertis
 • Utflykter, resor och besök till olika varv, museer, båtbyggare m m
 • Rabatter eller andra förmåner i vissa butiker
 • Medlemsbladet Akterspegeln två gånger per år
 • En givande gemenskap vid mässor, festivaler och andra aktiviteter

Bli medlem