Västkustens Träbåtsförenings Kurser i halvmodellbygge

Grundkurs

Under ledning av erfaren instruktör färdigställer du en och om tiden medger två halvmodeller. Kursen innehåller också ritningsgenomgångar som grund för modellarbetet. Material till modell ett ingår i kursavgiften liksom ett års medlemskap i Västkustens Träbåtsförening.

Kursstart:                            September 2024
Plats:                                  Häggvalsskolan, Tjörn           
Tid:                                     Lördagar kl. 09.00 – 14.00
Omfattning:                        Varannan lördag. Totalt 10 lördagar.
Kursavgift:                          3 500 kr

Fortsättningskurs

Du har tidigare deltagit i vår grundkurs. Nu färdigställer du den båt du själv har valt och du svarar själv för anskaffning av ritningar och material. Vi hjälper till vid behov med bådadera.
Vi tillhandahåller lokal och maskiner i form av bandsåg, rikthyvel m.m.
Två erfarna kursledare kommer att finnas på plats.

Kursstart:                           September 2024
Plats:                                  Häggvalsskolan, Tjörn 
Tid:                                     Lördagar kl. 09.00 – 14.00
Omfattning:                        Varannan lördag. Totalt 10 lördagar.
Kursavgift:                          2 500 kr

Kontaktperson:                Tommy Andersson

                                           Tfn: 0725-103457

                                           Mejl: anttommy@gmail.com


Bilder:

Grundkurser:

Grundkurs: Halvmodell

Arbetsdag Henån

Halvmodell av Pettersssonbåt

Lokalen