Båtmässan på Svenska Mässan, Göteborg
6 – 14 februari 2016

Info och scenprogram

 

Båtmässan var mycket uppskattad!
Fler än någonsin – drygt 26 000 besökare – kom till Veteranbåtshallen.
Sex dagar dessförinnan började arbetet med transporter,
intag och att ställa i ordning hallen.