Träbåtar 

Båtar byggda med skrov i trä, antingen med traditionella metoder (klink och kravell) eller sentida, tex kallbakade, ribbkravell, plywood. En träbåt kan vara byggd i vilken stil som helst. Ålder saknar betydelse. 

Vi har två klasser av träbåtar, motor- och segelbåtar. 

Traditionsbåtar (spirit of tradition) 

Båtar vars linjer och stil anknyter till den som rådde när båtar huvudsakligen byggdes i trä. Hit hör exempelvis båtar med plastskrov och traditionell överbyggnad i trä men även andra båtar som på ett tydligt sätt anknyter till träbåtseran. Ålder och material saknar alltså betydelse. 

Definition gällande klassiska båttyper som deltar i tävlingar på festivaler och träffar