Svenska Fyrsällskapet

Svenska Fyrsällskapet är en ideell förening som bildades 5 oktober 1996. Föreningen har fler än 4000 medlemmar utspridda över hela världen och växer ständigt.

Målsättningen är bland annat att främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken samt till dessa relaterade ämnen och dessutom att verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken.

Läs mer på deras hemsida:

www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet