Veteransbåtsföreningen

Veteranbåtsföreningen är en ideell rikstäckande förening med uppgift att dokumentera fritidsbåtens historia och att medverka till att veteranbåtskulturen hålls levande enligt devisen ”Värna – Vårda – Visa”

Föreningen har över 2500 medlemmar spridda över hela Sverige. Kansliet ligger i klassisk marin miljö på Skeppsholmen i Stockholm.

Läs mer på deras hemsida:

www.veteranbåten.se

Veteransbåtsföreningen