Föreningen L. Laurin

Föreningen L Laurin i Lysekil bildades 1993 och har över 1200 medlemmar. Enligt föreningens stadgar är syftet:

Att väcka och bevara intresset för Skandiaverkens tillverkning av bl.a. tändkulemotorer och spegla företagets betydelse för Lysekil som industrisamhälle. Föreningen vill också bevara och bruka veteranbogserfartyget HARRY som är både K-märkt och klassat som traditionsfartyg. Vi vill bygga upp ett levande museum där man kan se och höra motorer i drift och där tändkulemotorns utveckling dokumenteras liksom dess betydelse för handel, sjöfart och fiske.

Läs mer på deras hemsida:

www.llaurin.se

Föreningen L. Laurin