Västkustens Träbåtsförening VTF

Föreningens syfte

 • Att träbåtsbyggartraditionerna på västkusten tillvaratages och bevaras
 • Tillkomsten av utställningar, utbildningar och museiverksamhet kring träbåtsbyggeri och marin nostalgi
 • Årlig träbåtsfestival där besökarna ges möjlighet till utbyte av erfarenhet och kunskap knuten till träbåten och gammalt hantverk.
 • Råd vid försäljning / köp av yrkeskunniga.

Föreningen erbjuder medlemmarna

 • Kurser och utbildningar
 • Föredrag om t ex reparationer och underhåll
 • Rådfrågning av expertis
 • Utflykter, resor och besök till olika varv, museer, båtbyggare m m
 • Rabatter eller andra förmåner i vissa butiker
 • Medlemsbladet Akterspegeln två gånger per år
 • En givande gemenskap vid mässor, festivaler och andra aktiviteter

Föreningen har drygt 300 medlemmar.
Medlemsavgiften är 250:- per år och familj.
Årsavgiften för 2016 sätts in på Bg 5604-8879.
Ange namn, adress och gärna medlemsnumret som står på adressetiketten.

Organisationsnummer 866001-2314

Bli medlem

 

Kort historik

Initiativtagarna till denna förening hade olika bakgrund men ett stort och gemensamt intresse för fritidsbåtar i trä. Där fanns träbåtsbyggare nästan födda i spånhögen, ynglingar från båtbyggarskolan, träbåtsägare men också plastbåtsägare med intresse för träbåtar. Vid ett första föreningsmöte i april 2002 valdes en interimstyrelse och i slutet av samma år registrerades denna ideella förening. Men arbetet startade redan 1996 med en ekonomisk förening, vars huvudsakliga uppgift var att arrangera en årlig träbåtsfestival.