Föreningens styrelse 2018

Styrelsen valdes på årsmötet 26 april 2018

Ordf Anders Lidqvist

Nävrekärrsvägen 59, 473 32 Henån
0708-80 03 46
ordforande.vtf@gmail..com

Theodor Johansson

Norrmanneröd 234, 451 933 Uddevalla
0763-69 48 08
theodor.johansson@hotmail.com

Kassör Erik Forberg

Billdals Hagenväg 20, 427 37 Billdal
0703-91 31 24
kassor.vtf@gmail.com

Sekr Calle Rydström

Gustavsgatan 5, 416 69 Göteborg
0707-79 74 69
sekreterare.vtf@gmail.com

Jonas Olsson

Fullriggaregatan 5B, 426 74
Västra Frölunda
0705-67 08 04
jonas@lawa.nu

Ulrika Sillfors

Hvitfeldtsvägen 62, 471 33 Skärhamn
0704-36 79 98
ulrikasillfors@hotmail.com

Suppleant

Tommy Andersson

Lindholmsvägen 32, 417 57 Göteborg
0725-10 34 57
anttommy@gmail.com

Axel Wenblad

Mellanbergsvägen 19, 471 30 Skärhamn
0705-85 35 50
axel.wenblad@gmail.com

Revisorer

Ordf Bo Johansson

Syrénvägen 3, 473 32 Henån
0702-82 37 25
babs.obo@gmail.com

Tommy Crona

Söbben 272, 473 91 Henån
0304-395 25
tommy.crona@telia.com

Valberedning

Mats Berggren (sammankallande)

Stenkullavägen 29, 439 53 Åsa
0706-09 54 42
mazberggren@gmail.com

Maria Oskarsson

Hamngatan 3 B, 471 32 Skärhamn
0709-39 90 50
maria@firsttrade.se