Föreningens styrelse 2019

Styrelsen valdes på årsmötet 25 april 2019

Ordf Anders Lidqvist

Nävrekärrsvägen 59, 473 32 Henån
0708-80 03 46
ordforande.vtf@gmail..com

Theodor Johansson

Norrmanneröd 234, 451 93 Uddevalla
0763-69 48 08
theodor.johansson@hotmail.com

Tommy Andersson

Lindholmsvägen 32, 417 57 Göteborg
0725-10 34 57
anttommy@gmail.com

Kassör Erik Forberg

Billdals Hagenväg 20, 427 37 Billdal
0703-91 31 24
kassor.vtf@gmail.com

Sekr Calle Rydström

Gustavsgatan 5, 416 69 Göteborg
0707-79 74 69
sekreterare.vtf@gmail.com

Jonas Olsson

Monsungatan 81, 417 66 Göteborg
0705-67  08 04
jonas@lawa.nu

Ulrika Sillfors

Hvitfeldtsvägen 62, 471 33 Skärhamn
0704-36 79 98
ulrikasillfors@hotmail.com

Suppleant

Jessica Andersson

Bautastensgatan 5C, 418 76 Göteborg
0723-12 96 90
persika@mail.com

Tore Kristiansson

Räkvägen 22, 471 33 Skärhamn
0731-41 53 32
tore.kristiansson540404@gmail.com

Axel Wenblad

Mellanbergsvägen 19, 471 30 Skärhamn
0705-85 35 50
axel.wenblad@gmail.com

Revisorer

Ordf Bo Johansson

Syrénvägen 3, 473 32 Henån
0702-82 37 25
babs.obo@gmail.com

Tommy Crona

Söbben 272, 473 91 Henån
0304-395 25
tommy.crona@telia.com

Valberedning

Mats Berggren (sammankallande)

Stenkullavägen 29, 439 53 Åsa
0706-09 54 42
mazberggren@gmail.com

Maria Oskarsson

Hamngatan 3 B, 471 32 Skärhamn
0709-39 90 50
maria@firsttrade.se